ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


1.    Загальні положення
 
Даний Документ регулює відношення по користуванню сайтом, розташованому на доменному імені www.sim-dniv.com.ua (далі – Сайт), який належить підприємству ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «БАЛДРУК» (юридична та поштова адреса: 64207, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева,  буд. 14, код ЄДРПОУ 32506547), в особі директора Обізного Сергія Олексійовича, що діє на підставі  Статуту, публікує Публічну оферту (далі ВБ «БАЛДРУК») між користувачем сайту (далі Користувач) і ВБ «БАЛДРУК».

2.    Визначення термінів

1. Публічна оферта (далі - «Договір») - публічна пропозиція ВБ «БАЛДРУК», адресована невизначеному колу Користувачів сайту, укласти з ВБ «БАЛДРУК» Договір на користування сайту   (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
2. Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що прийняла умови цього Договору і ВБ «БАЛДРУК», що користується послугами. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником/представником такої юридичної особи.

3.    Загальні положення

1. Цей Договір діє для користувачів послуг ВБ «БАЛДРУК», а також онлайн-сервісів третіх осіб, які розміщуються на Сайті. Згоди з даним Договором, є використання Користувачем сайту. Користувач не має права розміщувати відомості (інформацію, дані), використовувати сайт, використовувати онлайн-сервіс третіх осіб, розміщений на сайті, якщо він не згоден з умовами даного Договору, або, якщо він не досяг встановленого законом віку, є недієздатним, коли він не має право укладати Договори або не є уповноваженою особою компанії, від імені якої розміщуються відомості (інформація, дані).
ВБ «БАЛДРУК» не несе відповідальність за відомості (інформацію, дані), які розмістив Користувач. Всі Договори укладаються між Користувачами безпосередньо.
ВБ «БАЛДРУК» не є учасником Договору, а лише надає можливість вносити Користувачам в базу даних відомості (інформацію, дані).
ВБ «БАЛДРУК» зобов'язується робити все можливе для забезпечення правильності та актуальності інформації, розміщеної на Сайті. ВБ «БАЛДРУК»  забезпечує таємницю повідомлень і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України. ВБ «БАЛДРУК» не є гарантом правильності, точності, детальності або повноти інформації, розміщеної на сайті третіми особами.

У зв'язку з цим ВБ «БАЛДРУК» знімає з себе відповідальність:

 - за будь-які порушення роботи сайту;
 - за будь-які помилки в роботі сайту;
 - за заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації або за спричинення будь-яких інших збитків будь-яким особам, які виникли при користуванні сервісом сайту, в тому числі витрати на придбання об'єктів через сайт, втрати прибутку, клієнтів або даних і будь-які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування цього сайту або неможливості їх відвідування, а також внаслідок довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманою на цьому сайті;
 - за порушення Користувачем авторських і інших прав третіх осіб, шляхом опублікування матеріалів, невідповідних чинному законодавству (в тому числі авторському), доданих Користувачем на сайт або переданих їм в ВБ «БАЛДРУК»   іншим способом.

ВБ «БАЛДРУК»   негайно реагує на кількість звернень від користувачів, які стали жертвами шахраїв і дає їм інструкції про звернення до правоохоронних органів.
ВБ «БАЛДРУК»   не несе відповідальності за розміщення інформації зловмисниками, а саме розміщення відомостей (інформації , даних) зі свідомо неправдивою інформацією, мета якої - ввести в оману користувачів сайту і отримати матеріальну вигоду незаконним шляхом.
 За запитом правоохоронних органів, ВБ «БАЛДРУК»   негайно і в короткі терміни надає всю необхідну інформацію (в рамках технічних можливостей).
ВБ «БАЛДРУК»  розміщує (дублює з сайту) зміст оголошення у друкованому виданні газеті «7 днів» (реєстраційне свідоцтво ХК №1029 від 26 грудня 2003 р. Засновник та видавець Видавничий будинок «БАЛДРУК») згідно з розцінками газети.

Користувач, приймаючи даний Договір:

- Підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та прийняв його умови.

- Несе особисту відповідальність за зміст інформації та матеріалів, опублікованих ним на Сайті за збереження і конфіденційність даних для його авторизації на Сайті.

- Зобов'язується у розділах Сайтів розміщувати відомості (інформацію, дані) тільки про продаж / оренду товарів і надання послуг, які відповідають тематиці відповідного розділу і рубриці розділів.

- Зобов'язується використовувати сайт відповідно до діючих і застосованих в даній області законами і нормами міжнародного права.

- Зобов'язується не публікувати образи, нецензурні вислови, порнографічні матеріали; матеріали, що ображають людську гідність та інші матеріали, заборонені законодавством України.

- Зобов'язується на сайті розміщувати відомості (інформацію, дані) тільки про продаж транспортних засобів, які є в наявності і знаходяться на території України і на продаж яких у Користувача є всі повноваження.

- Зобов'язується на сайті розміщувати відомості (інформацію, дані) про продаж / оренду тільки тих об'єктів, які є в наявності і можуть бути продані / орендовані згідно з чинним законодавством.

- Зобов'язується не вводити в оману інших користувачів, не сприяти шахрайству, обману або зловживання довірою, не здійснювати операції з краденими або підробленими предметами, які не ображати інших користувачів, які не здійснювати розсилку спаму і іншим чином не порушувати чинне законодавство України.

- Зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, відомостей (інформації, даних), або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВБ «БАЛДРУК» в зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких сприяло розміщення матеріалів Користувача.

- Гарантує, що всі матеріали (інформація), розміщені на сайті, є повними, достовірними, не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.

- Зобов'язується нести повну відповідальність як за текст відомостей (інформації, даних), фотографії, графіку, відео, повідомлення, коментарі та інші матеріали (далі «матеріали»), які містить цей сайт або передані ВБ «БАЛДРУК» в приватному порядку.

- Поважати права третіх осіб, дотримуватися усталені традиції і етику мережі Інтернет, не зловживати можливостями сайту з цілями, що суперечать нормам моралі і моральності.

Не застосовувати Сайт для:

 - розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації відомостей (інформації, даних ), які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; шкоди в будь-якій формі;
 - видачі себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників ВБ «БАЛДРУК», за модераторів сайту, за власника ВБ «БАЛДРУК», а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
 - розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які Користувач не має права робити доступним згідно із законом або згідно яким-небудь контрактним відносинам;
 - розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
 - розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму, схем «пірамід», «листів щастя»; завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номера до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
 - навмисного або випадкового порушення будь-яких застосовних місцевих , державних або міжнародних законів;
 - відправлення, передавання електронних листів на будь-чию адресу, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
 - відправлення, передавання електронних листів, що містять матеріали порнографічного характеру.
Зобов'язується стежити за збереженням особистих даних для авторизації на сайті (e-mail / телефон і пароль);
зобов'язується заповнювати текстові поля грамотно і відповідно до призначення (тематики);
зобов'язується вказувати (при реєстрації і редагуванні особистої сторінки) дані, які  відповідають дійсності:


В полі «Ім'я» - дані відповідні з паспортними даними Користувача, в форматі:

 • Ім'я.
 • Ім'я Прізвище.
 • Ім'я По батькові.
 • Прізвище Ім'я По батькові.

В полі: «Телефон» - свій особистий, домашній або робочий номер телефону.

В полі: «Область» і «Місто» - географічні дані, відповідні реального місця розташування Користувача.

В полі: «e-mail» - адреса особистого / робочого електронного ящика.

Вказувати при створенні нового або редагуванні існуючих відомостей (інформації, даних) достовірну та максимально детальну інформацію про товар (послуги):

У розділі «Ціна» - вказувати реальну ціну, актуальну на момент публікації відомостей (інформації, даних) на сайті, а також інші характеристики пропонованого договору.
Додавати в базу даних фотографії та відео з товаром в тому стані, в якому він знаходиться на момент розміщення на сайті.
в поле: «Текстовий опис» - вказувати тільки реальні факти, що стосуються товару (послуг).

Користувачеві забороняється:

Створювати більше 1-ї облікового запису на сайті на один і той же номер телефону.

Вказувати неправильний і \ або недостовірний номер телефону. Неправильним і \ або недостовірним номером телефону вважається номер, абонент якого тричі поспіль не відповіли або не зміг надати інформацію про опублікованому об'єкті.
Використовувати логотип проектів і сервісів Сайту в аватарках, логотипах і на фото в публікаціях інших сайтів.

Розміщувати в якості особистого чужі фото, логотипи або картинки, що порушують авторські права.

При розміщенні відомостей (інформації, даних):

Розміщувати оголошення, які не відповідають обраної географічної області і місту.
Вказувати некоректні характеристики предмета в оголошенні. В тому числі, вказівку ціни, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу.

Вказувати інформацію (відомості, дані) про:

Продажу наркотиків, еротичних матеріалів, продажі зброї, продажі тютюнових товарів, продажу алкогольних товарів, продажу фармакологічних продуктів і людських органів, товарів кримінального походження, товарів, що загрожують здоров'ю та життю людей, продажу тварин, що знаходяться під загрозою вимирання, наданні сексуальних послуг, продажу предметів і надання послуг, не призначених для неповнолітніх, продажу офіційних і державних документів, продажу рідкісних і заборонених до продажу тварин, будь-яких інших заборонених відповідним законодавством України товарів і послуг.
Розміщувати оголошення, що не містять інформації про товар або послугу, і які не відповідають обраній рубриці.

Вказувати в полях, які передбачають введення тексту:

-    зловживати великими літерами в полях, призначених для введення текстової інформації.
що-небудь, крім даних, передбачених назвою поля; ціну; номери мобільних і / або стаціонарних телефонів, e-mail-адреси (адреса електронної пошти); назва сайту (ів) або їх URL (адресу web-сторінки); поштову адресу або її складові.

У рубриці ПОСЛУГИ, розділ ПОТРІБНІ забороняється:

 - розміщувати оголошення, що не містять інформації про пропоновані вакансії,
 - розміщувати оголошення про роботу за кордоном без вказівки відповідного виду роботи і документів, згідно з д ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ,
- вказувати контактні дані в не призначених для цього місцях,
- опубліковувати рекламу, що порушує закон про надання фінансових послуг,
- опубліковувати рекламу з надання послуг ворожками, екстрасенсами, ясновидицями,
- завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
 - містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність, або ділову репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів, або третіх осіб;
 - порушує права неповнолітніх осіб;
 - є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
 - містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
 - містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 - пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 - містить екстремістські матеріали;
 - пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій,
 - містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 - містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
 - носить шахрайський характер;
 - порушує інші права і інтереси громадян і юридичних осіб, або вимоги законодавства і міжнародного права;
 - надає доступ або іншим чином використовує інтелектуальну власність користувачів і третіх осіб;

Забороняється здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб.
ВБ «БАЛДРУК» залишає за собою право видаляти відомості (інформацію, дані), які на думку ВБ «БАЛДРУК», порушують діюче законодавство України та умови даного Договору.

ВБ «БАЛДРУК» залишає за собою право:

Модифікувати Сайт на свій розсуд.

Проводити технічні роботи, спрямовані на удосконалення функціональності сайту і їх серверної бази.

Вносити зміни в даний Договір в односторонньому порядку.

Змінювати вартість, види сервісів і терміни їх дії, додавати нові сервіси, припиняти і змінювати поточні сервіси, при цьому передплачений сервіс буде надаватися за тарифом, що існував на дату оплати.

Редагувати або видаляти відомості (інформацію, дані) (якщо в них немає конкретної інформації про товар або послугу чи вказана ціна не відповідає фактичній ціні реалізації), коментарі або інші матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам Даного Договору, якщо вони не коректні і на них надходять скарги від користувачів відвідувачів Сайту. При цьому Користувача, який розмістив такі відомості (інформацію, дані) не буде повідомлено.

Використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем на сайті і знаходяться у відкритому доступі, в частині розробки рекламних матеріалів і розміщення матеріалів на сайтах партнерів. При цьому особисті дані користувачів не передаються.

Блокувати номер телефону Користувача, якщо він порушує хоча б один пункт цього Договору.

Видаляти будь-яку інформацію зі сторінок сайту і забороняти повний або частковий доступ до сайту будь-якому Користувачеві або Користувачам, не повідомляючи про це про будь-яку причину на розсуд Адміністрації сайту.
Видаляти фотографії з публікацій, які знаходяться в архіві сайту більш ніж один календарний рік.

Під архівом сайту в рамках даного Договору сторони розуміють розділ сайту з розміщення відомостей (інформації, даних), за якими закінчився період їх публікації на сайті, а також відомості (інформацію, дані), які віддалені Користувачем з пошуку в архів, однак Користувачеві надається можливість «Відновити відомості» (інформацію, дані) без можливості їх редагування.

ВБ «БАЛДРУК» залишає за собою право запитувати у Користувача документи, що підтверджують можливість надання відповідного виду послуг (копії ліцензій, свідоцтва про держ. реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності і т. п.) і інші документи, що підтверджують легальність продажу товарів / надання послуг.

ВБ «БАЛДРУК»  та модератори сайту мають право:

 - Вносити в текст оголошення правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст змісту оголошення ;
 - Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цей Договір, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтами без пояснення причин;
 - Відмовити в перевірці оголошень, якщо вони порушують цей Договір, а також без пояснення причин.Правила подачі оголошень

 •   зміст оголошень не повинен суперечити Закону України про рекламу та даним правилами подачі оголошень,
 •  зміст оголошення має відповідати рубриці, в якій воно знаходиться,
    оголошення повинні відповідати нормам мови написання,
 •  ВБ «БАЛДРУК»   критично ставиться до використання в тексті безглуздих слів і абревіатур, а також вживання великої літери (наприклад: ПРОДАМ), повторюваних розділових знаків (наприклад: !!!!), небуквених символів (наприклад: @ # & *),
 •  реклама з проханням про матеріальну допомогу публікується на розсуд редакції,
    при подачі оголошення з пропозиціями Послуг, що підлягають ліцензуванню, Користувач зобов'язаний надати ліцензію у  ВБ «БАЛДРУК», пересилаючи її на e-mail: sim.dniv@ukr.net.
 •  оголошення, що містять інформацію про інтимні послуги - не публікуються.
 •  оголошення та реклама про купівлю-продаж документів, наркотиків, зброї, отрут, внутрішніх органів, крові, плазми; незареєстрованих комп'ютерних програм; паспортів, трудових книжок, дипломів та інших документів; про пропаганду проституції - не публікуються,
 •  оголошення, що містять інформацію, яка не підлягає передачі іншим особам, політичного і релігійного характеру, що дискредитують фізичних і юридичних осіб - не публікуються. 
 • Забороняється розповсюджувати рекламу послуг з передрікання та гадання.

 У рубриці Послуги (рубриці Потрібні) забороняється вказувати стать, вік і т.п. відповідно до Закону України про зайнятість населення.

Вимоги до заповнення оголошення

         У полі Тема (максимально 20 символів): 

 • Заголовок оголошення повинен відповідати його змісту.
   
 • Забороняється використовувати повторювані символи, великі букви.
   
 • Забороняється використовувати слова привертають увагу: «Найнижча ціна», «Краще немає» і т.д.
   
 • Забороняється вказувати посилання, або контактну інформацію (телефон, skype, e-mail).
   
 • Забороняється вказувати ціну.

  У полі Опис (максимально 500 символів):
 •  Оголошення повинно містити детальну інформацію про товар / послугу і максимально відповідати рубриці.
   
 • Забороняється використовувати повторювані символи, великі букви.
   
 • Забороняється використовувати слова, які привертають увагу: «Найнижча ціна», «Краще немає» і т.д.
   
 • Заборонені посилання на інші дошки оголошень.
   
 • Не допускається використання верхнього регістру, за винятком перших букв заголовних слів і власних назв. Неприпустимо використання в описі ключових слів для полегшення пошуку оголошень продавця, розміщення прайс-листів.

  У полі Фото: 
 • Фото повинне відповідати тексту оголошення та заголовку.
   
 • Фото не повинне містити контактну інформацію і ціну.
 •  На фото не допустимо використання рамок або ключових слів (терміново, актуально, VIP і т.д.), доданих за допомогою графічних редакторів.
 •  Заборонено розміщення фото з інших дощок оголошень з їх логотипом.
   
 • Максимальний розмір фото - 1 Мбайт.

  У полі Ціна:
 •  Ціна повинна відповідати фактичній ціні об'єкта / послуги.
 •  Не вказуйте ціну в заголовку або в Описі  - для цього є окреме поле.

  У полі Телефони:
 •  Заборонено вказувати платні номери - «090», «070».
 •  Необхідно вказувати тільки реальні номери операторів мобільного зв'язку і міські.
 •  Заборонено вказувати чужі номери.

  Оголошення може бути видалено з наступних причин:
   
 • у користувача вже є на сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару / послуги.
   
 • оголошення суперечить правилам подачі оголошень і / або закону України.
   
 • міститься в оголошенні, помилкова.
   
 • Оголошення подано не за рубрикатором.
   
  По кожному прийнятому / віддаленому оголошенню на пошту Користувача відправляється лист.
  Увага!
  На жаль, редакція ВБ «БАЛДРУК» не  перевіряє достовірність телефонних номерів, вказаних в рекламі та оголошеннях. Якщо ви не хочете, щоб на сайті або в нашій газеті друкувалися оголошення з вашим (помилково або навмисно даним Користувачем) номером телефону, зателефонуйте: 057-49-2-05-59 або вишліть свій номер на e-mail: sim.dniv@ukr.net.
  Керівників організацій просимо надати до ВБ «БАЛДРУК» на e-mail: sim.dniv@ukr.net списки некомерційних номерів телефонів, за якими неприпустимо розміщення оголошень.

  Угода про конфіденційність

  1.    Предмет угоди
  Дана угода діє для користувачів послуг ВБ «БАЛДРУК», а також онлайн-сервісів третіх осіб, які розміщуються на www.sim-dniv.com.ua.
  Даною Угодою встановлюється порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття Персональних даних Користувача і іншої інформації, які отримує ВБ «БАЛДРУК» від користувачів сайту. Персональні дані заповнюються Користувачем.
  Для того, щоб розмістити на сайті ВБ «БАЛДРУК» відомості (інформацію, дані), використовувати сайт, Користувач повинен уважно ознайомитися з даним Договором і висловити свою повну згоду з його умовами.
  Користувач не має права розміщувати відомості (інформацію, дані), використовувати сайт, використовувати онлайн-сервіс третіх осіб, розміщений на сайті, якщо він не згоден з умовами даного Договору, або, якщо він не досяг встановленого законом віку, є недієздатним, коли він не має право укладати угоди або не є уповноваженою особою компанії, від імені якої розміщуються відомості (інформація, дані).
  Розміщуючи відомості (інформацію, дані) на сайті, використовуючи сайт, використовуючи онлайн-сервіси третіх осіб, Користувач вносить персональні дані або, надаючи ці дані іншим шляхом, і / або, здійснюючи будь-які дії в рамках сайту, і / або, використовуючи будь-яку частину сайту, Користувач дає однозначну згоду з умовами Даної угоди і надає ВБ «БАЛДРУК» право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані користувача на умовах цієї Угоди.
  Дана Угода не регулює і ВБ «БАЛДРУК» не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних користувача і будь-якої іншої інформації третім особам, що не перебувають у володінні або під керуванням ВБ «БАЛДРУК», і фізичними особами, які не є працівниками ВБ «БАЛДРУК», навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою ВБ «БАЛДРУК» або розсилки. Конфіденційною в розумінні цієї Угоди є тільки інформація, яка зберігається в базі даних сайту в зашифрованому стані і доступна тільки ВБ «БАЛДРУК».
  Користувач визнає, що, в разі його нехтування безпекою і захистом його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Персональних і інших даних Користувача. ВБ «БАЛДРУК» не несе відповідальності за збитки, завдані таким чином.
  Достатнім повідомленням Користувача про включення його персональних даних до бази даних сайту буде підтвердження Реєстрації Користувача.
   
  2.    Порядок отримання особистих даних
  ВБ «БАЛДРУК» самостійно або через своїх агентів може збирати особисту інформацію, а саме: ім'я, по батькові, прізвище, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні телефони, адресу електронної пошти, область і населений пункт проживання Користувача, пароль для ідентифікації, а також дані, які використовуються для заповнення форм онлайн-сервісів третіх осіб, які розміщуються на сайтах. Також ВБ «БАЛДРУК» може збирати іншу інформацію:
  Користувач несе відповідальність за надання достовірної інформації, в тому числі, інформації про персональні дані. ВБ «БАЛДРУК» має право, в разі необхідності, перевірити правильність наданої інформації, а також здійснити запит підтвердження наданої інформації, якщо це необхідно для надання послуг Користувачеві.

  3.    Порядок використання інформації про користувача
  ВБ «БАЛДРУК» може використовувати Ваше ім'я, область і населений пункт, де Ви проживаєте, адресу електронної пошти, телефон, пароль для ідентифікації Вас, як користувача ВБ «БАЛДРУК».
  ВБ «БАЛДРУК» може використовувати Вашу контактну інформацію, щоб обробляти нашу розсилку, а саме повідомляти Вас про нові можливості, акції та інші новини сайту: ВБ «БАЛДРУК».
  Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації.
  Обробка персональних даних може здійснюватися з метою реалізації цивільно-правових відносин, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов'язань з надання послуг, надання можливості доступу до онлайн-сервісу сайту, для ідентифікації клієнта як користувача сайту, з метою надання, пропозиції послуг, обробки платежів, поштових адрес, створення і реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, пропозиції нових послуг, передачі будь-якої інформації, відмінній від предмета договору, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг, надання онлайн-сервісів сайту, розміщення відомостей (інформації, даних) клієнта на сайтах власника бази персональних даних, спрощення роботи з сайтом і поліпшення його матеріалів.

  4.    Умови надання доступу до бази даних
  ВБ «БАЛДРУК» залишає поза передачею персональні дані та іншу інформацію третім особам, за винятком випадків передбачених нижче. Користувачі, згідно з даним Договором, надали право ВБ «БАЛДРУК» розкривати, без обмеження терміну дії і території, персональні дані, а також іншу інформацію користувачів третім сторонам, які надають послуги ВБ «БАЛДРУК», зокрема, але не виключно, обробляють заявки, платежі. Треті сторони можуть використовувати призначену для користувача інформацію тільки в разі, якщо вони надають послуги ВБ «БАЛДРУК» і тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги. Також, розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом України «Про захист персональних даних», і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:
   - за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію;
   - в тому, випадку якщо, на думку ВБ «БАЛДРУК», Користувач порушує умови цього Договору та / або інших договорів і угод між ВБ «БАЛДРУК» і Користувачем.
  Як змінити / видалити цю інформацію або відмовитися від розсилки.
  Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити / видалити особисту інформацію (телефон) або відмовитися від розсилки. Робота онлайн-сервісу ВБ «БАЛДРУК», для якого необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення інформації.
  Персональні дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Користувачем. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), спрямована на електронну пошту, вказану Користувачем.

  Захист інформації

  ВБ «БАЛДРУК» вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних і заходів безпеки, всі дані, які ВБ «БАЛДРУК» збирає, зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні з-за меж нашої корпоративної мережі.
  ВБ «БАЛДРУК» надає доступ до персональних даних та інформації тільки тим співробітникам ВБ «БАЛДРУК», яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються від нашого імені.
  Зміни в політиці конфіденційності

  ВБ «БАЛДРУК»  може змінити умови політики конфіденційності. В такому випадку, замінить версію на сторінці умов, тому періодично переглядайте сторінку.
  Все зміни Угоди набувають чинності з моменту її публікації. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності в редакції, чинній на момент використання Користувачем Сайту.

  Додаткові умови
  ВБ «БАЛДРУК» не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Договору, Угоди про конфіденційність, інструкцій про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
  У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або  частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
  Дана Угода поширюється на Користувача з моменту використання ним сайту, в тому числі, розміщення відомостей (інформації, даних), і діє до тих пір, поки на сайтах зберігається будь-яка інформація